Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Obaveštenja o odbrani doktorskih disertacija

Termini javnih odbrana doktorskih disertacija

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Savete Vukadinović pod naslovom "Razvoj modela ranog upravljanja inženjerskim ljudskim resursima u Lean industrijskim sistemima" biće održana u sredu 18. 09. 2019. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

Ivan Milanković Ivan Milanković

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Ivan Milanković pod naslovom "Ubrzanje algoritama za segmentaciju biomedicinskih slika korišćenjem rekonfigurabilne hardverske platforme" biće održana u ponedeljak 16. septembra 2019. godine sa početkom u 16 časova u malom amfiteatru objekta A.

Miloš Matejić Miloš Matejić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Miloša Matejića pod naslovom "Novi pristup projektovanju i optimizaciji cikloidnih prenosnika snage" biće održana u petak 30. avgusta 2019. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

Petar Mišljen Petar Mišljen

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Petra Mišljena pod naslovom "Upravljačke strukture vibracionog transporta rasutih materijala baziranog na elektromagnetnim aktuatorima" biće održana u petak 30. avgusta 2019. godine sa početkom u 13 časova u malom amfiteatru objekta A.

Hrvoje Puškarić Hrvoje Puškarić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Hrvoje Puškarića pod naslovom "Razvoj fazi više-kriterijumskog modela i softvera za ocenjivanje i upravljanje tehničko-tehnološkim projektima" biće održana u petak 05. aprila 2019. godine sa početkom u 13 časova u svečanoj sali objekta B.

Aleksandar Nikolić Aleksandar Nikolić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Aleksandra Nikolića pod naslovom "Simulacija laminarnog i turbulentnog strujanja na realnom modelu arterijske bifurkacije sa stenozama" biće održana u ponedeljak 24. decembra 2018. godine sa početkom u 14 časova u svečanoj sali objekta B.

Hristos Tsiafis Hristos Tsiafis

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Hristosa Tsiafisa pod naslovom "Detekcija otkaza kotrljajnih ležajeva primenom naprednih vremensko-frekvencijskih metoda analize signala vibracija" biće održana u petak 07. decembra 2018. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

Evantia Giagloglou Evantia Giagloglou

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Evantie Giagloglou pod naslovom "Razvoj i implementacija naprednog metoda za unapređenje bezbednosti i optimizaciju radnog okruženja pri manuelnim operacijama" biće održana u petak 02. novembra 2018. godine sa početkom u 10 časova u svečanoj sali objekta B.

Žarko Milošević Žarko Milošević

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Žarka Miloševića pod naslovom "Razvoj softverskog alata za trodimenzionalnu rekonstrukciju i biomehaničku analizu zida aorte" biće održana u petak 05. oktobra 2018. godine sa početkom u 16 časova u svečanoj sali objekta B.

Milan Đorđević Milan Đorđević

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Milana Đorđevića pod naslovom "Model klizanja između ravnih površina oboda pri promenljivim kontaktnim uslovima u procesu dubokog izvlačenja tankih limova" biće održana u sredu 19. septembra 2018. godine sa početkom u 12 časova u malom amfiteatru objekta A.

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Jovana Gligorijevića pod naslovom "Razvoj modela unapređenja sistema održavanja u malim i srednjim preduzećima bazirano na principima totalnog produktivnog održavanja" biće održana u utorak 04. septembra 2018. godine sa početkom u 10 časova u svečanoj sali objekta B.

Aleksandar Dišić Aleksandar Dišić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Aleksandra Dišića pod naslovom "Razvoj metodologije i uređaja za dinamičko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa primenom u numeričkim proračunima konstrukcija pri velikim brzinama deformacije" biće održana u petak 24. avgusta 2018. godine sa početkom u 14 časova u malom amfiteatru objekta A.

Dragan Lazarević Dragan Lazarević

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Dragana Lazarevića pod naslovom "Regenerisanje NC koda primenom 3D identifikacije i analize geometrijskih odstupanja" biće održana u petak 09. marta 2018. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

mr Pavle Popović mr Pavle Popović

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata mr Pavlа Popovića pod naslovom "Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti" biće održana u petak 02. marta 2018. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

Milan Radenković Milan Radenković

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata MIlana Radenkovića pod naslovom "Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja" biće održana u utorak 23. januara 2018. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

Marija Matejić Marija Matejić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Marije Matejić pod naslovom "Razvoj modularnih steznih pribora povećanog nivoa krutosti i fleksibilnosti" biće održana u sredu 27. decembra 2017. godine sa početkom u 12 časova u malom amfiteatru objekta A.

Nenad Kostić Nenad Kostić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Nenada Kostića pod naslovom "Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija" biće održana u sredu 22. novembra 2017. godine sa početkom u 11 časova u svečanoj sali objekta B.

Slađana Vujičić Slađana Vujičić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Slađane Vujičić pod naslovom "Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom Fuzzy AHP metode i metode genetskog algoritma" biće održana u petak 29. septembra 2017. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

Milica Nikolić Milica Nikolić

Usmena javne odbrane doktorske disertacije kandidata Milice Nikolić pod naslovom "Elektro-mehanički model kohlee i analiza odziva modela" biće održana u utorak 19. septembra 2017. godine sa početkom u 15 časova u svečanoj sali objekta B.

Nikola Mijailović Nikola Mijailović

Usmena javna odbrana doktorske disertacija kandidata Nikole Mijailovića pod naslovom "Razvoj akvizicionih sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici" biće održana u ponedeljak 11. septembra 2017. godine sa početkom u 15 časova u svečanoj sali objekta B.

Marko Pantić Marko Pantić

Usmena javna odbrana doktorske disertacija kandidata Marka Pantića pod naslovom "Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala" biće održana u sredu 13. septembra 2017. godine sa početkom u 11 časova u svečanoj sali objekta B.

Vladimir Vukašinović Vladimir Vukašinović

Usmena javna odbrana doktorske disertacija kandidata Vladimira Vukašinovića pod naslovom "Metodologija dugoročnog planiranja korišćenja potencijala biomase" biće održana u četvrtak 24. avgusta 2017. godine sa početkom u 11 časova u svečanoj sali objekta B.

Nebojša Abadić Nebojša Abadić

Usmena javna odbrana doktorske disertacija kandidata Nebojše Abadića pod naslovom "Modeliranje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije" biće održana u utorak 04. jula 2017. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali objekta B.

Prijava