Thu30032023

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Odbranjene doktorske disertacije

Odbranjenje doktorske disertacije na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Žarko Milošević Žarko Milošević

Doktorska disertacija kandidata Žarka Miloševića pod naslovom "Razvoj softverskog alata za trodimenzionalnu rekonstrukciju i biomehaničku analizu zida aorte" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 05.10.2018. godine

Vladimir Vukašinović Vladimir Vukašinović

Doktorska disertacija kandidata Vladimira Vukašinovića pod naslovom "Metodologija dugoročnog planiranja korišćenja potencijala biomase" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 24.08.2017. godine

Vladimir Nedić Vladimir Nedić

Doktorska disertacija je odbranjena 02.07.2015. godine

Vladimir Milovanović Vladimir Milovanović

Doktorska disertacija kandidata Vladimira Milovanovića pod naslovom "Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.09.2016. godine

Vladimir Dunic - Izvestaj-eng Vladimir Dunic - Izvestaj-eng

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Izvestaj Vladimir Dunic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Doktorat Vladimir Dunic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Doctoral dissertation english Vladimir Dunic - Doctoral dissertation english

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Tijana Đukić Tijana Đukić

Doktorska disertacija je odbranjena 08.06.2015. godine

Suzana Petrović Savić Suzana Petrović Savić

Doktorska disertacija kandidata Suzane Petrović Savić pod naslovom "Identifikacija, analiza i klasifikacija kretanja zgloba kolena" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Slađana Vujičić Slađana Vujičić

Doktorska disertacija kandidata Slađane Vujičić pod naslovom "Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom Fuzzy AHP metode i metode genetskog algoritma" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.09.2017. godine

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Doktorska disertacija kandidata Savete Vukadinović pod naslovom "Razvoj modela ranog upravljanja inženjerskim ljudskim resursima u Lean industrijskim sistemima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 18.09.2019. godine

Saša Ranđelović Saša Ranđelović

Doktorska disertacija kandidata Saše Ranđelovića pod naslovom "Završna obrada metala bazirana na kotrljanju krutog alata" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 28.09.2016. godine

Saša Ćuković Saša Ćuković

Doktorska disertacija kandidata Saše Ćukovića pod naslovom "Registracija deformabilnih skulpturnih površi u internet okruženju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 04.09.2015. godine

Petar Mišljen Petar Mišljen

Doktorska disertacija kandidata Petra Mišljena pod naslovom "Upravljačke strukture vibracionog transporta rasutih materijala baziranog na elektromagnetnim aktuatorima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 30.08.2019. godine

Pavle Mijović Pavle Mijović

Doktorska disertacija kandidata Pavla Mijovića pod naslovom "Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 14.11.2016. godine

14.11.2016.

Nikola Mijailović Nikola Mijailović

Doktorska disertacija kandidata Nikole Mijailovića pod naslovom "Razvoj akvizicionih  sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju  pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 11.09.2017. godine

 

Nenad Kostić Nenad Kostić

Doktorska disertacija kandidata Nenada Kostića pod naslovom "Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 22.11.2017. godine

Nebojša Hristov Nebojša Hristov

Doktorska disertacija kandidata Nebojše Hristova pod naslovom "Uticaj promene gasodinamičkih karakteristika barutnih gasova na intenzitet natpritiska primenom specijalnih gasnih uređaja oružja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.01.2016. godine

Nebojša Abadić Nebojša Abadić

Doktorska disertacija kandidata Nebojše Abadića pod naslovom "Modeliralje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.
 
Doktorska disertacija je odbranjena 04.07.2017. godine

mr Sasa Jovanovic - Izvestaj mr Sasa Jovanovic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 03.06.2015. godine

mr Sasa Jovanovic - Doktorat mr Sasa Jovanovic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 03.06.2015. godine

mr Radun Vulovic mr Radun Vulovic

Doktorska disertacija kandidata mr Raduna Vulovića pod naslovom "Kompjutersko modeliranje i simulacija biomehaničkih karakteristika kod sportista" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 08.09.2015. godine

mr Pavle Popović mr Pavle Popović

Doktorska disertacija kandidata mr Pavla Popovića pod naslovom "Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 02.03.2018. godine

mr Oliver Momčilović mr Oliver Momčilović

Doktorska disertacija kandidata mr Olivera Momčilovića pod naslovom "Razvoj liderskih veština za efektivno upravljanje promenama u malim i srednjim preduzećima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.09.2015. godine

mr Milan Mutavdzic - Izvestaj mr Milan Mutavdzic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 06.06.2015. godine

mr Milan Mutavdzic - Doktorat mr Milan Mutavdzic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 06.06.2015. godine

mr Ivan Miletić mr Ivan Miletić

Doktorska disertacija kandidata mr Ivana Miletića pod naslovom "Rešavanje problema interfejsne prsline u elasto-plastičnim i ojačanim materijalima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 20.08.2015. godine

Miloš Radović Miloš Radović

Doktorska disertacija je odbranjena 25.08.2015. godine

Miloš Matejić Miloš Matejić

Doktorska disertacija kandidata Miloša Matejića pod naslovom "Novi pristup projektovanju i optimizaciji cikloidnih prenosnika snage" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 30.08.2019. godine

Milica Nikolić Milica Nikolić

Doktorska disertacija kandidata Milice Nikolić pod naslovom "Elektro-mehanički model kohlee i analiza odziva modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 19.09.2017. godine

 

Milan Đorđević Milan Đorđević

Doktorska disertacija kandidata Milana Đorđevića pod naslovom "Model klizanja između ravnih površina oboda pri promenljivim kontaktnim uslovima u procesu dubokog izvlačenja tankih limova" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 19.09.2018. godine

Milan Radenković Milan Radenković

Doktorska disertacija kandidata Milana Radenkovića pod naslovom "Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 23.01.2018. godine

 

Marko Topalović Marko Topalović

Doktorska disertacija kandidata Marka Topalovića pod naslovom "Numeričko modeliranje granularnih materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Marko Pantić Marko Pantić

Doktorska disertacija kandidata Marka Pantića pod naslovom "Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 13.09.2017. godine

Marko Miletic Marko Miletic

Doktorska disertacija kandidata Marka Miletića pod naslovom "Optimizacija upotrebe toplotne izolacije kod kuća neto-nulte potrošnje energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.01.2016. godine

Marija Matejić Marija Matejić

Doktorska disertacija kandidata Marije Matejić pod naslovom "Razvoj modularnih steznih pribora povećanog nivoa krutosti i fleksibilnosti" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.12.2017. godine

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Doktorska disertacija kandidata Jovana Gligorijevića pod naslovom "Razvoj modela unapređenja sistema održavanja u malim i srednjim preduzećima bazirano na principima totalnog produktivnog održavanja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 04.09.2018. godine

 

Jasmina Skerlić Jasmina Skerlić

Doktorska disertacija kandidata Jasmine Skerlić pod naslovom "Optimizacija položaja prijemnika solarne energije kod kuća sa neto-nultom potrošnjom energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 04.09.2015. godine

Ivan Milanković Ivan Milanković

Doktorska disertacija kandidata Ivana Milankovića pod naslovom "Ubrzanje algoritama za segmentaciju biomedicinskih slika korišćenjem rekonfigurabilne hardverske platforme" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 16.09.2019. godine

Strana 1 od 2