Sat15062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

2019

Kategorije

Nabavka usluga - Usluge restorana

Nabavka usluga - Usluge restorana ( 3 Datoteke )

Predmet javne nabavke br. 11/2019 je nabavka usluga - usluge restorana po partijama i to:

  1. Partija 1: Usluge restorana
  2. Partija 2: Usluge organizovanja proslave
Nabavka dobara - Racunarska oprema

Nabavka dobara - Racunarska oprema ( 7 Datoteke )

Nabavka dobara - Racunarska oprema 10/2019

Nabavka dobara - Reprezentacija

Nabavka dobara - Reprezentacija ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - reprezentacija 9/2019

Nabavka radova - radovi na sanaciji trafo stanice

Nabavka radova - radovi na sanaciji trafo stanice ( 7 Datoteke )

Nabavka radova 8/2019 - radovi na sanaciji trafo stanice

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Kancelarijski materijal 7/2019

Nabavka radova - radovi na adaptaciji i sanaciji kabineta za informatiku

Nabavka radova - radovi na adaptaciji i sanaciji kabineta za informatiku ( 5 Datoteke )

Nabavka radova - radovi na adaptaciji i sanaciji kabineta za informatiku 6/2019

Nabavka usluga - usluga štampe

Nabavka usluga - usluga štampe ( 9 Datoteke )

Nabavka usluga - usluge stampe 5/2019

Nabavka usluga - usluga izrade projektne dokumentacije

Nabavka usluga - usluga izrade projektne dokumentacije ( 5 Datoteke )

Nabavka usluga - usluga izrade projektne dokumentacije 4-1/2019 ponovljen postupak

Nabavka usluga - usluga izrade projektne dokumentacije

Nabavka usluga - usluga izrade projektne dokumentacije ( 6 Datoteke )

Nabavka usluga - usluga izrade projektne dokumentacije 4/2019

Nabavka dobara - Električna energija

Nabavka dobara - Električna energija ( 4 Datoteke )

Nabavka dobara - Električna energija broj 3/2019

Nabavka dobara - Ugostiteljske usluge

Nabavka dobara - Ugostiteljske usluge ( 5 Datoteke )

JNMV 2 /2019 - Nabavka ugostiteljskih usluga - usluge keteringa i hotelskog smestaja

Nabavka dobara - Potrošni materijal

Nabavka dobara - Potrošni materijal ( 7 Datoteke )

JNMV 1 /2019 - Nabavka potrosnog materijala

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Uputstvo o načinu nabavke i plaćanja usluga, dobara i radova Uputstvo o načinu nabavke i plaćanja usluga, dobara i radova

Uputstvo o načinu nabavke i plaćanja usluga, dobara i radova za 2019/2020. godinu na Fakultetu inženjerskih nauka

Prijava