Dosadašnje nastavno osoblje

Stručne biografije profesora i asistenata  Fakulteta inženjerskih nauka, odnosno Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, koji su penzionisani ili su nakon određenog perioda angažovanja na Fakultetu nastavili rad u drugim institucijama/ organizacijama>>>

(Stručne biografije nastavnog osoblja danas>>>)